گزارش‌ های رسانه‌ ها به تازگی، از توجه روز افزون تروریسم بین الملل به منطقه قفقاز و به طور مشخص، کشور گرجستان حکایت دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه روسیا الیوم، برخی کارشناسان معتقدند که احتمالا گرجستان تبدیل به پایگاهی برای تروریسم بین الملل خواهد شد.
در همین راستا روزنامه “رزونانسی”، چاپ گرجستان نوشت: گروه تروریستی داعش، گرجستان را در راستای اهداف و مطامع خود زیر نظر دارد. این روزنامه احتمال داد عناصر تروریست با انتقال به این کشور، آن را تبدیل به پایگاهی برای حملات تروریستی خود کنند.
الکساندر کریلوف، رئیس مجمع علمی پژوهشگران در امور قفقاز گفت: در عمل شواهدی در دست است که حکایت از افزایش فعالیت تروریستها در مناطق مختلف گرجستان به خصوص “وادی بانکیسی” و منطقه “اجاریا” مجاور مرزهای ترکیه و نیز منطقه “کفیمو کارتلی” دارد.
کریلوف در گفت وگو با پایگاه روسی “روزنامه های آزاد” به ارتباطات بین این تروریستها و گروه تروریستی داعش و دیگر گروههای افراطی که عناصری از منطقه قفقاز را در عضویت خود دارند، اشاره کرد.
این کارشناس گفت: تروریسم بین الملل به محض از دست دادن پایگاهش در خاورمیانه، به کشورهایی که فضای مساعد برای ترویج افکار تروریستی داشته باشد، روی خواهد آورد. کشورهایی که دستخوش نابرابری اجتماعی هستند و سازمان اطلاعات و تجسس ضعیف دارند، بیش از سایر کشورها مورد توجه گروههای تروریستی هستند. گو این که کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی از همین دست کشورها هستند.
کریلوف معتقد است که امریکایی ها تلاش زیادی کردند تا گرجستان را تبدیل به مرکز آموزش مخالفان به اصطلاح میانه روی روسیه کنند. حال آن که عناصر وابسته به همین دست مخالفان در سوریه به گروه تروریستی داعش و دیگر گروههای افراطی پیوستند.
کریلوف گفت: گرجستان یکی از همان کشورهایی است که در فهرست گزینه های مورد توجه گروههای تروریستی مسلح به عنوان پایگاه قرار دارد.