کابینه نتانیاهو برای جلب رضایت شهرک‌ نشینان صهیونیست، با ارائه کمک های مالی، از فرانید شهرک سازی در کرانه باختری حمایت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ سفی عوفادیا خبرنگار شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: «از میان تصمیماتی که در جلسه هیئت دولت اتخاذ شد، ارائه بودجه ای به مبلغ ۸۲ ملیون شِکِل برای حمایت پروژه های ساخت و ساز در شهرک ها است».
وی افزود: «با توجه به ترکیب فعلی هیئت دولت این تصمیم بدون اعتراض و به آسانی تایید شد. ناگفته نماند که بین وزرا برای حمایت بیشتر از این تصمیم که کدام وزارت هزینه بیشتری برای حمایت این طرح پرداخت کند، رقابت ایجاد شد. برای مثال، وزیر ارتباطات ۱۰ ملیون شِکِل اضافی را از بودجه وزارت خود برای حمایت این طرح پرداخت کرد».
خبرنگار صهیونیست گفت: «شرایط امنیتی دشواری که اسرائیل در آن بسر می برد، عامل اصلی این هدیه سخاوتمندانه دولت به طرح های شهرک سازی است».
او، در پایان، اضافه کرد: «بخشی از این بودجه برای حمایت روانی و روحی جوانان ساکن شهرک ها هزینه می شود. بخش دیگری نیز برای حمایت بخش کشاورزی و نیز توسعه ارتباطات در شهرک ها اختصاص داده می شود».
کابینۀ رژیم صهیونیستی در حالی چنین تصمیماتی گرفته است که قطعنامه های سازمان ملل و نهادهای بین المللی این اقدام را غیر قانونی دانسته اند.