دانشگاه شهید بهشتی اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری (نیمه متمرکز) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی لازم است فرم تعهد ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور را تکمیل و در بازه زمانی ۲ مرداد ۹۵ الی ۱۱ مرداد ۹۵ به آدرس پست الکترونیکی Azmon.phd.sbu@sbu.ac.ir ارسال کنند.

بدیهی است فرم هایی که خارج از بازه زمانی مذکور ارسال شوند از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

دانشگاه همچنین اعلام کرد از مراجعه حضوری به دانشگاه و تماس تلفنی جهت پیگیری نتایج جداً خودداری و هرگونه سوال یا درخواست در رابطه با آزمون دکتری به آدرس پست الکترونیکی Azmon.phd.sbu@gmail.com ارسال شود.

اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری در سایت دانشگاه قابل مشاهده است، پذیرفته شدگان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دانشگاه به نشانی http://www.sbu.ac.ir مراجعه کنند.