رئیس پارلمان لبنان با فرمانده نیروهای یونیفل در جنوب لبنان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با استفانو دل کول فرمانده نیروهای یونیفیل در جنوب لبنان دیدار کرد.

در جریان این دیدار اوضاع جنوب لبنان به ویژه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی مورد رایزنی قرار گرفت.

همچنین در این دیدار درباره خط آبی و مرزهای دریایی لبنان گفتگو شد.

بری گفت: لبنان آماده تثبیت مرزهای دریایی لبنان و منطقه اقتصادی از طریق سازوکارهایی تحت نظارت سازمان ملل برای ترسیم خط آبی است.

ژنرال دل کول نیز چنین سازوکاری برای ترسیم مرزهای دریایی را سبب تقویت امنیت و ثبات خواند.