منابع خبری از تیراندازی و حمله به منزل عضو شورای شهر «شفیلد» در انگلیس خبر می دهند.

به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از میرِر، منزل مسکونی عضو شورای شهر «شفیلد» واقع در انگلیس امروز سه شنبه هدف تیراندازی قرار گرفت.

بر اساس اعلام این منبع، در پی شنیده شدن صدای تیراندازی در منزل محمد معروف یکی از اعضای شورای شهر شفیلد، پلیس انگلیس این منطقه را محاصره کرد.

تصاویر نشان می‌دهد علاوه بر تیراندازی به سمت منزل محمد معروف، با سنگ و آجر نیز به این خانه حمله شده است.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات در این خصوص آغاز شده است.