عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با اعتراض به تصویب حقوق‌ های نجومی برخی مدیران، گفت: این مدیران انصاف را زیر پا گذاشته‌ اند و برای خود از بیت المال حقوق های نجومی تصویب می‌کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ظهر امروز در درس تفسیر قرآن که در مسجد سلماسی قم برگزار می شود، به بیان صفات کفار در قرآن پرداخت و اظهار داشت: واژه کافرین در قرآن به معنی کفار گذشته، حال و آینده است وی در جایی که از واژه الذین کفروا استفاده کرده است منظور همان کفار زمان پیامبر (ص) است.

وی با بیان این که در زمان پیامبر (ص) عده ای کفار بودند که هرچه پیامبر (ص) آنها را انذار می کرد و معجزه به آنها نشان می داد ایمان نمی آوردند، افزود: این طور نیست که همه کفار این گونه اند که چه آنها را انذار کنیم و چه نکنیم ایمان نیاورند.

آیت الله فقیهی با اشاره به این که کفر هم مانند ایمان دارای مراتبی است، خاطرنشان کرد: در کفار برخی هستند که اصلا خدا را قبول ندارند ولی برخی هم هستند که خدا را قبول دارند ولی ضروریات اسلام را قبول ندارند؛ در صدر اسلام برای عرب های جاهلی بسیار سخت بود که برخی مفاسد و هوای نفس خود را کنار بگذارند بنابراین از قبول اسلام و یا برخی احکام آن خودداری می کردند.

وی با بیان این که همان افرادی که قبل از بعثت از پیامبر(ص) تعریف می کردند و او را امین می دانستند بعد از بعثت شروع به دشمنی و بدگویی کردند، گفت: خاصیت ریاست و رهبری بر مردم همین است زیرا مردم تا می بینند که پذیرش برخی محدودیت ها برایشان سخت است شروع به بدگویی می کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه انذار و عدم انذار را برای برخی کافران زمان پیامبر(ص) مساوی دانست و گفت: این که انذار به کفار تأثیر ندارد سلب مسؤولیت از پیامبر(ص) نمی کند و پیامبر(ص) به انذار خود ادامه داد؛ در جامعه هم همین طور است و اگر عده ای به امر به معروف و نهی از منکر توجه نکند صلب مسؤولیت از ما نمی کند و نباید این واجب را ترک کنیم.

وی در ادامه دعا در شب و روز قدر را در سرنوشت انسان بسیار مؤثر دانست و اظهار داشت: باید در این ایام از خداوند طلب خیر کنیم و از این که به ریاست نرسیدیم ناراحت نباشیم زیرا ممکن بود اگر به ریاست می رسیدیم مانند همین افرادی که انصاف را زیر پا گذاشته اند و برای خود از بیت المال حقوق های نجومی تصویب می کنند باشیم.