رئیس شورای نظامی انتقالی سودان به موضع گیری درباره تحولات این کشور پرداخت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامی انتقالی سودان اعلام کرد: دادستانی موضوع بازداشت شدگان را بر عهده دارد و اقدامات رسمی برای بازداشت آنها شروع شده است.

وی درباره هماهنگی میان اتحادیه آفریقا و سودان و مهلتی که به شورای نظامی داده شده است بیان کرد: ما از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و دولت این کشور تشکر می‌کنیم. همچنین از اتحادیه آفریقا تشکر می‌کنیم. امیدواریم که قبل از پایان مهلت، دولت مدنی بتواند کار خود را شروع کند.

شایان ذکر است که رهبران آفریقا بر ضرورت دادن فرصت بیشتر به شورای نظامی حاکم در سودان برای انتقال قدرت به غیرنظامیان توافق، و بر ثبات و وحدت سودان تاکید کردند.