مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد گفت: مشکلاتی که در غرب وجود دارد بعضاً در فلسفه اسلامی قابل دفاع و حل است، لذا فلسفه اسلامی در مواجهه با فلسفه غرب باید رویکرد انتقادی داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام و المسلمین علی رضایی تهرانی در گفتگو با شبکه معالم در پاسخ به این سوال که آیا تاریخچه وجود ذهنی در سنت فلسفه آنچنان که باید، بررسی شده؟ بیان کرد: در مورد بحث وجود ذهنی در سنت فلسفه کارهای زیادی انجام شده است، برای بررسی این موضوع باید از پایان نامه‌ها اطلاع پیدا کرد.

وی افزود: پراکنده‌هایی در این خصوص عده‌ای نگاشته اند اما ممکن است در یک پایان نامه دکتری و یا فوق لیسانس و یا چند پایان نامه بررسی شده باشد.

عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی اظهار کرد: برای تکامل فلسفه اسلامی اول باید از نتایج ابداعات مرحوم صدرالمتألهین که مغفول مانده استفاده شود، حکمت صدرایی هنوز این قوه و استعداد را دارد که مورد استنتاج قرار گیرد و به یک معنا بیشتر از او برداشت و محصول گیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین رضایی افزود: دوم اینکه باید به مباحثی که در غرب به خصوص در مباحث معرفت شناسی و یا فلسفه‌های تحلیل زبانی که مطرح است، استفاده شود.

وی ادامه داد: در مرحله سوم باید بخش‌هایی از فراورده‌های تبیین فیزیکی که نقشی در مسائل فلسفی دارد، استفاده شود.

مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد بیان کرد: در آخرین مرحله باید از فراورده‌های عرفان که در فلسفه بسیار تأثیر گذار است، استفاده شود.

وی اظهار کرد: بخشی از مباحث منطقی که جدیداً مطرح شده می‌تواند در رشد مسائل فلسفی تأثیر گذار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین رضایی گفت: فلسفه اسلامی در مواجهه با فلسفه غرب باید رویکرد انتقادی داشته باشد.

وی دلیل انتخاب رویکرد انتقادی را این گونه بیان کرد: در فلسفه غرب با چالش‌هایی روبرو هستیم که از دیدگاه فلاسفه اسلامی کاملاً قابل پاسخ گویی و حل است.

عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی عنوان کرد: مشکلاتی که در غرب وجود دارد بعضاً در فلسفه اسلامی قابل دفاع و حل است، لذا رویکرد باید انتقادی باشد البته ابتدا فهم، هضم، یاد گرفتن و بعد انتقاد منصفانه صورت گیرد.