نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که با توجه به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات پارلمان اروپا شهروندان اروپایی هنوز کاندیداهای اصلی این انتخابات را نمی شناسند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، نتایج نظرسنجی مؤسسه «یوگو» با موضوع انتخابات پارلمانی اروپا نشان می‌دهد که هنوز شمار زیادی از شهروندان اروپایی درباره کاندیداهای اصلی این انتخابات اطلاعاتی ندارند.

بر اساس اعلام نتایج این نظرسنجی حدود ۴۹ درصد از شهروندان هنوز نمی‌دانند که چه افرادی از کاندیداهای اصلی در انتخابات پارلمانی ماه می‌هستند.

کارشناسان مسائل اروپا بر این باورند که عدم اطلاع رسانی و تبلیغات دقیق از عمده ترین دلایل ناکافی بودن آگاهی شهروندان نسبت به انتخابات پارلمانی اروپا است.

به نوشته این منبع خبری برخی از کاندیداهای انتخابات ماه می قرار است با حضور در شبکه‌های تلویزیونی اطلاعاتی درباره برنامه آتی خود ارائه دهند.