مترجم کتاب فلسفه برای مبارزان گفت: آلن بدیو معتقد است بیشتر از اینکه فلسفه برای مبارزان تعیین تکلیف کند، این سیاست است که عرصه کار را برای فلسفه مشخص می‌کند.

به گزارش پرس شیعه، فواد حبیبی از مترجمان فعال حوزه فلسفه و مترجم کتاب «فلسفه برای مبارزان» اثر آلن بدیو که از سوی نشر نی منتشر شده درباره این کتاب گفت: کتاب «فلسفه برای مبارزان» اثر آلن بدیو همان طور که از نامش مشخص است در مورد رابطه فلسفه و سیاست است. عنوان فصل اول این کتاب هم رابطه پر رمز و راز فلسفه و سیاست است که عنوان کتاب به فرانسه هم همان است، ولی در عنوان کتاب به انگلیسی که در فارسی هم رعایت شده «فلسفه برای مبارزان» روی ایده‌هایی بحث کرده که معمولاً بسیار مورد جدل بوده و اینکه فلسفه برای سیاست تعیین تکلیف می‌کند یا نه؟ آنچه که بدیو در این کتاب می‌گوید؛ پیرو همان بحثش در مورد عرصه‌های مختلف رخداد؛ یعنی بحث عشق و علم و سیاست و هنر است. او معتقد است بیشتر از اینکه فلسفه برای مبارزان تعیین تکلیف کند، این سیاست است که عرصه کار را برای فلسفه مشخص می‌کند. این در واقع به چالش کشیدن این تصویر است که گویی فیلسوف به مثابه انسان دانایی است که بالای وقایع می‌ایستد و راه و چاه را نشان می‌دهد، بلکه برعکس‌، عرصه‌ای به نام سیاست و رخدادهایی که در آن بوجود می آیند، برای فلسفه شرط و شروطی را جهت اندیشیدن تعیین می‌کند.

این مترجم افزود: در این چهار عرصه یکی از عرصه‌ها، سیاست است و جایی است که در آن ممکن است، رخداد اتفاق بیفتد و اگر اتفاق بیفتد مثل یک پیش شرط برای فلسفیدن، این سیاست است که فضایی را فراهم می‌کند. در ضمن نکات دیگر این کتاب در مورد اندیشیدن درباره این است که اصلاً فلسفیدن چیست و رابطه‌ای را بین فلسفه و دموکراسی به مثابه یکی از ویژگی‌های درون ماندگار فلسفه بحث می‌کند، به این معنی که همگان می‌توانند فلسفه بورزند ولی این به این معنا نیست که هر حرفی با هر حرفی برابر است.

گویی فیلسوف به مثابه انسان دانایی است که بالای وقایع می‌ایستد و راه و چاه را نشان می‌دهد، برعکس‌، عرصه‌ای به نام سیاست و رخدادهایی که در آن بوجود می آیند، برای فلسفه شرط و شروطی را جهت اندیشیدن تعیین می‌کند.

حبیبی تصریح کرد: آلن بدیو در کتاب «فلسفه برای مبارزان» به اینکه رابطه فلسفه با سیاست، پرداخته و نکاتی در مورد ایده پایان فلسفه مطرح می‌کند که خود این ایده چقدر به بداعت و نوآوری ربط دارد و خیلی از افرادی که خواسته‌اند در مورد آن صحبت کنند، فلسفه جدیدی را می‌خواهند شروع کنند و اغلب با همین ایده‌ای که فلسفه به پایان رسیده کار را شروع کرده‌اند. همچنین در این کتاب بدیو بحثی را درباره سقراط به عنوان کنش آغازین فلسفه مطرح می‌کند و سقراط هم کسی است که در وضع فلسفه آکادمیک در آگورا، میدان اصلی شهر، فلسفیدن انجام می‌دهد و در آنجا متهم می‌شود به جرم فاسد کردن جوانان که در آنجا بر این اساس می‌گوید که این اتهام سقراط به فاسد کردن جوانان، بهترین تعریف برای فلسفه است و جرمی که در آن دوره به فاسد کردن جوانان از آن یاد می‌شود، ترجمه‌اش می‌شود، آموزش دادن اینکه چطور به اطاعت کورکورانه سنت‌ها و ارزش‌هایی که آموزش داده می‌شود، دست رد بزنیم. کار فلسفه این است که به ما آموزش می‌دهد که مقابل چیزهایی که از پیش تثبیت و آموزش داده می‌شود، تسلیم نباشیم و جرأت پرسیدن و تفکر داشته باشیم و مقابل آنها بایستیم. این در واقع ایده‌های اصلی فصل اول کتاب است که عنوان اصلی کتاب هم از این فصل گرفته شده است.

کتاب «فلسفه برای مبارزان» نوشته آلن بدیو را نشر نی با ترجمه «فؤاد حبیبی» و «کمال خالق‌پناه» منتشر کرده‌است که برای اولین بار در نمایشگاه کتاب امسال عرضه خواهد شد. آلن بدیو فیلسوف شناخته شده فرانسوی است که از نظر گرایش سیاسی در طیف چپ قرار دارد. آلن بدیو رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و فعال سیاسی معاصر مطالب بسیاری نیز، درباره هنر دارد. در مدت‌زمانی که این استاد افتخاری بازنشسته در «اکول نرمال سوپریور» پاریس به ایرانیان معرفی شده، افراد زیادی جذب کتاب‌ها و نوشته‌هایش شده‌اند.

از دیگر کتاب‌هایی که توسط فواد حبیبی ترجمه شده و برای اولین بار در نمایشگاه کتاب امسال عرضه خواهد شد، کتاب «ترور علیه تروریسم» است که از سوی نشر نی در نمایشگاه کتاب امسال عرضه خواهد شد، همچنین کتاب‌های «اسپینوزا و سیاست» و «اسپینوزا و ما» و «فلسفه سیاسی ماکیاولی» از سوی انتشارات ققنوس و کتاب «بازگشت به اسپینوزا» توسط نشر آگاه و کتاب «مبانی فلسفه رادیکال» از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده که با ترجمه فواد حبیبی در نمایشگاه کتاب امسال عرضه می‌شود.