مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از بودجه عمومی کشور با کاهش نسبت به سالهای گذشته، به ۲.۲ درصد در سال ۹۸ رسید.

به گزارش شیعه پرس، رضا باقری اصل عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در توئیتر نوشت: بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از بودجه عمومی در سال ۹۵ حدود ۳.۶ درصد بود که در سال ۹۶ به ۳.۲ درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به روند کاهشی این اعتبارات، افزود: در سال ۹۷ سهم اعتبارات ICT از محل بودجه با کاهش نسبت به قبل ۲.۷ درصد شد و در سال ۹۸ این سهم کمتر شده و به ۲.۲ درصد رسیده است.

باقری اصل خاطرنشان کرد: با بحران سیل، عدد و سهم تخصیص از این عدد هم کمتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید.....
نخستین ماهواره سنجشی تا ۳ سال دیگر پرتاب می شود