عبدالله حسن الوردی، سخنگوی رسمی جنبش اسلامی کردستان عراق تأکید کرد: بزرگداشت روز جهانی قدس یک تکلیف دینی و ملی برای همه مسلمانان است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، الوردی در مصاحبه با خبرنگار شبکۀ العالم گفت: همه باید به این روز اهتمام داشته باشند زیر قدس، بخش جدایی ناپذیر از پیکرۀ امت اسلامی است.
صبحی المندلاوی، عضو حزب دموکرات کردستان عراق هم به مناسبت روز جهانی قدس به خبرنگار العالم تأکید کرد: ما به‌یاد مشکلات و رنجها و دردهایی که ملت فلسطین تحمل می کنند، هستیم.
عبدالله الماسی، روزنامه نگار عراقی به خبرنگار العالم اظهار داشت: روز جهانی قدس باید برای همه مسلمانان، روز مقدسی باشد. زیرا همه مسلمانان چشمشان پس از کعبه به قدس شریف است که در واقع کعبه دوم مسلمانان است.
صابر اسماعیل حمزه، استاد دانشکده علوم اسلامی در دانشگاه صلاح الدین عراق هم در مصاحبه با خبرنگار العالم تأکید کرد: ما از همه مسلمانان می خواهیم این روز را گرامی بدارند و تمام تلاش خود را برای وحدت مسلمانان به کار گیرند… آن وقت است که می توانیم بر دشمنان اسلام و مسلمین پیروز شویم.