متن شبهه

«ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ!!!

۶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﺸﻮﻥ…

ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﻦ! ﺩﯾﺴﮑﻮ ﻣﯿﺮﻥ! ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻣﯿﺮﻥ! ﻣﯿﺮﻗﺼﻦ! ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﺸﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺮﻥ ﺟﻬﻨﻢ !

ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ۷۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪﺷﻮﻥ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮﻥ … ﯾﺎ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ، ﯾﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﺴﺘﺤﺠﻦ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ! ﯾﺎ ﭘﺎﺳﻮﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ! ﯾﺎ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ! ﯾﺎ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ! ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﻫﺴﺖ! ﯾﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﯾﺎ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺭﻓﺘﻦ ! ﯾﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ! ﯾﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺨﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ! ﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺁﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ! ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻧﻈﺎﻣﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ! ﯾﺎ ﺧﺲ ﻭ ﺧﺎﺷﺎﮎ ﻫﺴﺘﻦ ! ﻭ ﯾﺎ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻻﻝ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻻﻝ، ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﺴﺎﺭﺗﯽ ﮐﺮﺩﻥ! ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﯾﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ …. ﭘﺲ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯿﺸﻪ … ۳۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺆﻻﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ! ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﻗﯿﻖ.»

پاسخ شبهه

۱- اعتقاد به معاد از اصول مشترک تمام ادیان توحیدی است. عدالت خداوند ایجاب می‏کند روزی فرا رسد که پرونده اعمال همه انسان‏ها بدون استثنا با دقیق‏ترین حساب مورد برّرسی قرار گیرد تا همه افراد نتیجه اعمال خود را ببینند.

۲- جهنم به معنی خانه عذاب، محلی است که گناهکاران بعد از اثبات جرمشان وارد آن می‌شوند تا کیفر کارهای ناشایست خود را ببینند. بنابراین عذاب و قهر الهی در جهنم تجسم یافتن اعمال ناپسند انسان در دنیا است

۳- بنابراین اکثریت انسان هایی که در جهنم به سر می برند، پس از تحمل عذابی موقت به بهشت می روند، مثلا شخصی را در نظر بگیرید که ایمان آورده، ولی به خاطر ضعف ایمان‌، گناهان کبیره انجام داده، این فرد اگر توبه نکرده باشد ، با سختی جان دادن یا عذاب برزخ یا شفاعت یا تحمّل عذاب موقت جهنم پاک گردیده‌، به بهشت می‌رود ؛ درواقع عذاب برای او حکم تطهیر و درمان از پلیدی گناه را دارد. و به این صورت نیست که فردی تا ابد در جهنم باقی بماند. البته گروهی از افراد جهنمی‌ جاودانه در آتش قهر الهی می‌سوزند مانند منافقان و قاتلان چرا که خداوند در قرآن آنها را با عنوان خالدین در دوزخ ذکر کرده است.

۴- در قیامت مردمى که به دین اسلام ایمان نیاورده‌اند، دو گروه می‌باشند: الف) گروهى که اصطلاحاً به جاهل مقصر و کافر معاند معروفند؛ یعنى اسلام به آنها رسیده و آنان به حقانیت آن پى برده‌اند اما با لجاجت و سرکشى حاضر به پذیرش حق نیستند. این‌گونه افراد کافر معاندند و مستحق عذاب دوزخ می‌باشند؛ زیرا حق و حقیقت را شناخته‌اند و به سوء اختیار خود و با علم و عمد با آن مخالفت می‌کنند. ب) گروهى که اصطلاحاً به جاهل قاصر معروفند؛ یعنى یا اسلام و پیام آن به آنها نرسیده و یا بسیار ناقص و غیر واقعى به آنها عرضه شده است به قسمى که اسلام را در ردیف ادیان هند و چین و حداکثر یهودیت و مسیحیت می‌پندارند. روشن است که این گروه چه در مناطق دور افتاده زمین زندگى کنند و چه در قاره اروپا و امریکا و مهد تمدن زندگانى بگذارنند؛ چون در عدم ایمان خود مقصر نیستند، به عذاب جهنم گرفتار نمی‌شوند؛ زیرا عذاب، گرفتارى گناهکاران تقصیر کار است.

۵- بنابر نظر اسلام چنین افرادى اگر در دین و آیین خود – آنچه مبتنى بر فطرت است – صادق باشند؛ مثلاً از دروغ بپرهیزند و به کارهاى خلاف انسانیت تن در ندهند، اهل نجات می‌باشند و به رحمت الهى امیدوارند.

۶- بنابراین اصل شبهه مطرح شده بر مبنای تعالیم اسلام نبوده و ناشی از عدم اطلاع و عدم مطالعه و نیز به دلیل غرض ورزی است. و در جمهوری اسلامی نیز کسی ادعا نکرده که اکثریت مردم جهنمی هستند و یا اکثریت مسئولین بهشتی! حتی در مورد بی حجابها مقام معظم رهبری فرمودند آنها عیب ظاهر و آشکار دارند و ما عیب باطن.