تصمیم حذف گوشت خوک از وعده غذایی دانش آموزان برخی مدارس در سوئیس با واکنش شماری از سیاستمداران این کشور روبرو شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه ” The Local، شورای یک شهر سوئیس تصمیم گرفته که از سال تحصیلی آینده، گوشت خوک را از وعده غذایی مدارس حذف کند.

گفتنی است سوئیس تهیه شده با گوشت خوک بخشی جدایی ناپذیر از غذاهای مردم سوئیس است و به همین دلیل، تصمیم حذف گوشت خوک از وعده غذایی چهار مدرسه ابتدایی در منطقه “بیننجین” در استان بازل، خشم برخی از سیاستمداران محلی به ویژه از حزب محافظه کار “مردم” را در این کشور برانگیخته است.

حزب مردم سوئیس با ارائه درخواست رسمی به شورای محلی سوئیس درباره این تصمیم توضیح خواست که آیا این تصمیم درآینده تقاضاهای مشابه بیشتری را به دنبال خواهد داشت یا خیر، بدون اینکه ماهیت این خواسته ها را مشخص کند. حزب مردم سوئیس، این شورا را به پذیرش خواسته های برخی از اقلیت های دینی متهم کرد.

سخنگوی این شورای محلی گفت که تصمیم حذف گوشت خوک از وعده غذایی دانش آموزان در مدارس در پاسخ به تحقیقی در مدارس انجام شد که نشان داد حدود ۵ درصد از اولیا نمی خواهند که گوشت خوک در وعده غذایی فرزندانشان در مدارس باشد، اما علل این مخالفت بررسی نشد.