ولی عهد ابوظبی در توصیه‌ هایی به جانشین ولی عهد عربستان، روش‌ های جلب حمایت آمریکا را به وی گوشزد کرده تا چه بسا بن سلمان بتواند پیش از پایان سال ۲۰۱۶ جانشین پدرش شود.

به گزارش پرس شیعه؛ سایت انگلیسی “میدل ایست” در گزارشی به نقل از دو منبع سعودی آگاه که خواستند نامشان فاش نشود نوشت: “محمد بن زاید” طرحی دو مرحله ای را به “محمد بن سلمان” پیشنهاد کرده تا گزینۀ نخست آمریکا برای حکومت بعدی در عربستان سعودی باشد.

منبع سعودی نخست در این زمینه گفته است که “بن زاید” ولی عهد امارات که عملا حکومت را در این کشور در دست دارد؛ به “بن سلمان” گفته است: اگر می خواهی مورد قبول آمریکایی ها باشی و از سوی آنها به عنوان کاندیدای برتر پادشاهی انتخاب شوی، باید به حاکمیت تفکر وهابی در داخل عربستان پایان دهی و کانال قوی برای ارتباط با اسرائیل ایجاد کنی.

منبع سعودی دوم هم در این زمینه گفته است که بن سلمان به شدت مشتاق به دست آوردن حمایت واشنگتن است و نزدیکانش به او گفته اند که همه چیز برای پادشاه شدن او تا قبل از پایان سال جاری میلادی فراهم است.

میدل ایست به نقل از یکی از این دو منبع نوشت: بن سلمان طرح خود را برای تعطیلی تدریجی پلیس شرعی (شورای امر به معروف و نهی از منکر) و بازداشت افراط گرایان بانفوذ آغاز کرده است.

وی همچنین گفته است که هیأت علمای ارشد و تمامی فعالیت های مرتبط با وهابیت نیز تعطیل خواهد شد و این اقدامات در صورتی که باموفقیت همراه شود، در کسب تأیید واشنگتن تأثیر بسزایی خواهد داشت زیرا به نظر می رسد که بسیاری از افراد ذی نفوذ در داخل عربستان، هنوز متحد قدیمی خود “بن نایف” را ترجیح می دهند.