رئیس جمعیت قولنا و العمل لبنان تأکید کرد که نابودی و زباله دان تاریخ در انتظار گروه تروریستی داعش است.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ احمد القطان از روحانیان اهل تسنن و رییس جمعیت قولنا و العمل لبنان در مصاحبه با خبرنگاران این کشور به انتقاد از جریان های تکفیری پرداخت و گفت: تفکر تکفیری متبلور در داعش و سایر گروه ها هیچ ارتباطی با اسلام معتدل سرشار از محبت و برادری و تسامح ندارد.

وی افزود: آموزه های داعش بر تعصب افراطی و قتل و ذبح دیگران به دلیل اختلاف در اندیشه و عقیده و دین استوار است و ما این آموزه ها را شاذ و بی ارتباط به اسلام می دانیم.

القطان تصریح کرد: اسلام از داعش و اندیشه تکفیری برائت می جوید و همه مسلمانان باید با صدور فتوا داعش را رسوا ساخته و چهره باطل و کینه توز آن را نشان دهند.

این روحانی اهل تسنن با اشاره به عدم تحقق اهداف داعش اظهار داشت: هیچ کدام از اهداف این گروه برای برپایی دولت محقق نشده است و هم اکنون نیز به تهدید کشورهایی می پردازد که از آن حمایت کرده اند. آینده داعش مطمئنا نابودی و قرار گرفتن در زباله دان تاریخ است.