بندرعباس – امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک گفت: مردم مسلمان از اوایل انقلاب مظلومیت فلسطین و در اسارت بودن قدس را فریاد زده وجهموری اسلامی دفاع ازمظلومیت را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، شیخ علی شاهو ماهیگیر در گفتگو با خبرنگار مهر روز جهانی قدس فلسطین را نماد مظلومیت مسلمانان دانست وافزود: موضوع فلسطین و آزادی قدس همواره در صدر مطالبات مسلمانان قرار داشته و به عنوان مسئله اول جهان اسلام شناخته می شود.

وی با بیان اینکه هر سال به عظمت مردم در راهپیمایی روز قدس افزوده خواهد شد ادامه داد: مردم مسلمان ایران در لبیک به بنیانگذار انقلاب اسلامی از همان اوایل انقلاب، مظلومیت فلسطین و در اسارت بودن قدس را فریاد زده و این در عمق باور و نگاه ملت ایران نهادینه شده است.

نایب رئیس شورای روحانیت اهل سنت شهرستان سیریک اظهار داشت:جمهوری اسلامی بر اساس نگرش خود همواره دفاع از مظلوم را در دستور کار خود قرار داده و به همین خاطر مورد هجمه و ستم قدرت های استکباری قرار گرفته است.

ماهیگیر افزود: این نگرش بر اساس فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب یک تاکتیک و موضوع سیاسی نیست بلکه در باور ، عقیده و ایمان کارگزاران نظام و مردم کشور قرار دارد.

وی غزه را نماد مقاومت و استقامت اسلامی دانست و بیان داشت: رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا غزه در برابر انواع ستم ها و ظلم هایی رژیم اشغالگرد قدس مقاومت کرده و اجازه دخالت بیگانگان در امور خود را نداده اند.

امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک اذعان کرد: رژیم اشغالگر قدس انواع کشتارها را در حق مردم فلسطین داشته و آن ها می خواهند مردم فلسطین را خسته،ناتوان و این سرزمین را از آن خود کنند و بعد هم به اهداف بزرگ تری که در فکر دارند دنبال کنند.

ماهیگیر در رابطه حادثه ١٢ تیر و ساقط نمودن هواپیمای مسافری با ۳۰۰ مسافر در خلیج فارس یاد آور شد: این اقدام شرم آور آمریکا با تمامی قوانین جهانی و انسانی مغایرت داشته اما مورد تایید دولتمردان این کشور واقع شده و به فرمانده ناو وینسس که به سوی ایرباس ایران شلیک کرده بود مدال افتخار داده شد.