دولت سوییس، به سبب خودداری دو دختر مسلمان از حضور در جلسه آموزش شنا در استخر مختلط، از اعطای شناسنامه به آنان خودداری کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این دو دختر، که نام آن ها اعلام نشده است، به روزنامه واشنگتن تایمز گفتند: «دین ما شنا کردن در استخری را که مردان نامحرم در آن هستند، جایز نمی داند».
به همین سبب، دولت سوییس به بهانۀ “پایبند نبودن به نظام آموزشی” با درخواست پناهندگی آنان مخالفت کرد؛ زیرا آموزش شنا در نظام آموزشی سوییس الزامی است.
این دو دختر مسلمان که در شهر بازل در شمال سوییس به سر می برند، از چند ماه پیش، درخواست پناهندگی داده بودند اما دولت سوییس به دلیل یاد شده که مسئولان سوییسی آن را «عدم پذیرش هنجارهای جامعۀ سوییس» نامیده اند، با درخواست آنان مخالفت کرد.
این نخستین بار نیست که دولت سوییس در برابر اعتقادات مسلمانان جبهه می گیرد، سه ماه پیش نیز وزارت آموزش سوییس با صدور قانونی، اعلام کرد که خودداری پسران مسلمان از دست دادن با اساتید و معلمان زن جریمه نقدی کرد.