سفیر پیشین آمریکا در اوکراین توضیح داد که چرا بشار اسد باید در ریاست جمهوری سوریه باقی بماند.

به گزارش پرس شیعه؛ جان هربست، گفت بشار اسد باید در منصب ریاست جمهوری سوریه باقی بماند تا اجازه ندهد که افراط گرایان به قدرت برسند.

هیربست در این باره به خبرگزاری “اسپونیک” روسیه گفت: «به نظرم حق با روسیه است که می گوید تنها جایگزین اسد اسلام گرایان رادیکال هستند».
هیربست با اشاره به اینکه موضع واشنگتن در برابر اسد «تا حد زیادی غیر واقعی» است، از دولتمردان آمریکا خواست تا نگاه خود را به مسألۀ بقای اسد تغییر دهند.
او تأکید کرد: «احمقانه است که برای خلاص شدن از اسد تلاش کنیم؛ چون در این تنها صورت دستاورد ما اجازه دادن به افراط گرایان برای رسیدن به قدرت خواهد بود».