مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس صبح امروز جمعه با حضور گسترده مردم روزه دار تهران برگزار شد. خبرگزاری های داخلی و خارجی تصاویر گوناگونی از حضور افشار مختلف مردم در این راهپیمایی منتشر کرده اند.