امام جمعه منطقه برج البراجنه بیروت نسبت به توطئه کشورهای منطقه و جهان برای تبدیل لبنان به کشوری نظیر یمن و سوریه به شدت هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام احمد قبلان امام جمعه منطقه برج البراجنه بیروت در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به اوضاع بحرانی منطقه گفت: گروه های سیاسی لبنان باید شرایط کنونی را درک کرده و با کنار گذاشتن خودخواهی، فعال کردن ارگان های دولتی و سوق دادن دولت به مقاومت در برابر آتش کنونی به یاری وطن و ملت بپردازند.

وی احتمال تکرار جنایت های تروریستی نظیر انفجار شهرک القاع را در پرتو وضع کنونی زیاد دانست و تصریح کرد: لبنان کشور مقاومت بوده و خواهد ماند و اجازه نمی دهیم به بازیچه ای برای کشورهای منطقه و جهان که یمن را به خاک و سوریه را صحنه نزاع تبدیل کردند، مبدل شود.

حجت الاسلام قبلان پیروزی لبنان بر بحران را با همت شهروندان قطعی عنوان کرد و افزود: صبر و استقامت ملت لبنان و آمادگی آنان برای فداکاری بر چیره شدن این کشور بر بحران ها دلالت می کند.

این روحانی لبنانی، سیاستمداران را به استفاده از درس های گذشته فراخواند و اظهار داشت: آنان باید بدانند که دولت بر اساس سهمیه بندی مذهبی و طایفه ای تشکیل نمی شود، بلکه با مشارکت ملی، اجرای قانون، بنای موسسات دولتی، تحکیم وابستگی، محافظت از اموال عمومی، احترام به حقوق بشر و مجازات مفسدان ساخته خواهد شد.