دادگاهی در کویت، دیروز، ۱۰ تیرماه، استاد دانشگاه کویتی را از توهین به مذهب شیعه و نقض قانون وحدت ملی این کشور تبرئه کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه روزنامه «الوطن» کویت نوشت: النفیسی استاد دانشگاه و به اصطلاح اندیشمند این کشور چندی پیش در شبکه وهابی «وصال» به مذهب تشیع اهانت کرد و در اظهاراتی وهابی‌صفت مدعی شد که شیعه یک مذهب اسلامی نیست.

«فایز مساعد الظفیری»، از وکلای کویتی نیز در این باره گرفت: پس از این اظهارات موهن عبدالله النفیسی در شبکه ماهواره‌ای وصال، ۱۱ وکیل شکوائیه‌ای علیه او ارائه دادند، اما دادگاهی در کویت دیروز حکم به برائت وی داد و النفیسی را از اتهام توهین به مذهب شیعه مبرا دانست.

وی افزود: این دادگاه کویتی همچنین، عبدالله النفیسی را از اتهام نقض قانون وحدت ملی کویت تبرئه کرد.

عبدالله النفیسی نخستین کویتی است که به خاطر نقض قانون وحدت ملی محاکمه می‌شود. این قانون یکسال پیش در کویت صادر شد.

شبکه ماهواره‌ای «وصال» با کمک‌های مالی وهابیون منطقه در کویت راه‌اندازی شده و در قالب یک شبکه مذهبی برای حمله به تشیع فعالیت می‌کند.

شبکه وهابی «وصال»، در برنامه‌های مختلف به اصول و مقدسات تشیع حمله کرده و با مسخره خواندن قوانین الهی، قصد تشویش اذهان و ایجاد شبهه در بین مردم ایران را دارد. در زیرنویس این شبکه نیز به صورت پیاپی پیام‌های بینندگان که حاوی توهین به ملت ایران است، نمایش داده می‌شود.