جریان عمل اسلامی بحرین از شهادت یک شهروند دیگر این کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ جریان عمل اسلامی بحرین با انتشار بیانیه ای، رژیم آل خلیفه را به شهادت رساندن یک شهروند دیگر بحرینی متهم کرد.

در بیانیه این جریان آمده است که شهید “فخریه مسلم” در حال رانندگی به دست رژیم آل خلیفه به شهادت رسید و عوامل این رژیم با اجازه ندادن به خانواده این شهید برای دیدن جنازه اش، سعی در پنهان کردن نقش خود در این قتل داشته اند.

جریان عمل اسلامی در بیانیه خود گفت که گلوله ای که پنجره ماشین شهید را هدف گرفته بود، مشاهده شد، اما رژیم آل خلیفه به دروغ این قتل را یک حادثه تروریستی وانمود کرده که چنین داستان سرایی تنها از ذهن عوامل امنیتی رژیم آل خیفه برمی آید.

در بخش پایانی این بیانیه با تسلیت شهادت این مادر معلم به مردم بحرین، خاطر نشان شد که شهید “بهیه العرادی” در سال ۲۰۱۱ در ابتدای انقلاب بحرین هم به شیوه ای مشابه این شهید به شهادت رسید.