رئیس شورای سیاسی جنبش انصار الله در یمن گفت : قدس و قضیه فلسطین، همانند شاخصی است که نشان می دهد امت اسلامی در مسیر درست یا اشتباه حرکت می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه ” المسیره نت” ، “صالح الصماد” رئیس شورای سیاسی انصارالله در یمن روز جمعه در حاشیه راه پیمایی بزرگداشت روز جهانی قدس در شهر صنعاء پایتخت یمن، گفت” قدس معیاری است که از طریق آن، پیشرفت و یا پسرفت امت عربی و اسلامی را می سنجیم.

وی افزود: همه ملت ها دارای ملاک ها و شاخص های اقتصادی و اجتماعی و نظامی و فرهنگی و صنعتی هستند که برای سنجش میزان پیشرفت مادی و معنوی خود به آن تکیه می کنند و برای عرب ها، قضیه قدس ، معیارو شاخصی است که از طریق آن همه نشانه ها و علائم پیشرفت و عقب ماندگی سنجیده می شود.

وی اظهار داشت قضیه فلسطین، قضیه اساسی امت عربی و اسلامی است که آن ها باید برای حمایت از ملت فلسطین، تمام توجه خود را به آن متمرکز کنند.

وی تاکید کرد رژیم های عربی که بخش اعظم ثروت های منطقه در دستان آن هاست و یک منطقه جغرافیایی راهبردی را تحت کنترل خود دارند، باید درصدد مقابله با رژیم صهیونیستی و آزادسازی سرزمین فلسطین برآیند.