وزیر امور خارجه آلمان در گفتگویی خواستار خروج زودتر انگلیس از اتحادیه اروپا شد.

به گزارش پرس شیعه؛ «فرانک-والتر اشتاین مایر» در گفتگو با مجله اشپیگل اظهار داشت: با توجه به همه پرسی انجام شده در انگلیس مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا باید این کشور اقدامات خود را سریع تر پیش برده و اتحادیه اروپا را ترک کند.

اشتاین مایر با بیان اینکه انگلیس باید مذاکرات خروج را زودتر آغاز کند، گفت: کشورهای اروپایی باید از آمادگی کافی برای انجام مذاکرات انگلیس با اتحادیه اروپا برخوردار باشند.

وی در ادامه افزود: هرگونه تاخیر در شروع مذاکرات می تواند هم به انگلیسی ها و هم به اروپایی ها صدمه زده و این صدمات منفی اقتصادی به انگلیس محدود نخواهد شد بلکه گریبان گیر دیگر کشورها نیز خواهد شد.

وزیر امورخارجه آلمان با ابراز تاسف نسبت به نتیجه همه پرسی انگلیس اظهار داشت: از نتایج این همه پرسی این طور بر می آید که برگزاری آن بدون آمادگی لازم بوده است.

شواهد نشان می دهد که دولت و مردم انگلیس بعد از مشخص شدن نتیجه همه پرسی دچار گیجی و سردرگمی شده اند.