نخست وزیر اسلواکی که کشورش از روز گذشته ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفت بحران پناهجویان را مهمترین موضوع قابل پیگیری در این دوران قلمداد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «روبروتو فیکو» که از روز گذشته کشورش برای یک دوره شش ماهه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفته در سخنانی اظهار داشت: اسلواکی برنامه های مدونی برای این دوره شش ماهه در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه بحران پناهجویان به موضع داغی در اتحادیه اروپا تبدیل شده، گفت: این مورد برای ما در اولویت کاری قرار داشته و سعی داریم بهتر از دوره های قبل به آن بپردازیم.

نخست وزیر اسلواکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا همسو با اهداف اتحادیه پیش روند.

گفتنی است اسلواکی در سال ۲۰۰۴ به عضویت کامل اتحادیه اروپا در آمده و این نخستین دوره ریاست وی بر این اتحادیه است.

پس از اسلواکی، مالت عهده دار ریاست دوره ای اتحادیه اروپا خواهد شد.