به دنبال ابطال آرای اخذ شده انتخابات ریاست جمهوری اتریش تکرار می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه استاندارد، دادگاه اتریش به دنبال احراز تخلف در آرای پستی انتخابات ریاست جمهوری نتایج این انتخابات را باطل اعلام کرد.

انتخابات ریاست جمهوری اتریش که چندی پیش برگزار شد به دور دوم کشیده شد. در دور دوم این انتخابات «الکساندر فون در بلن» نامزد مورد حمایت حزب سبزها با کسب ۵۰.۳ درصد آراء، «نوربرت هوفر» نامزد حزب آزادی را شکست داد.

با حکم دادگاه این انتخابات مجددا برگزار می شود.

رئیس دادگاه قانون اساسی اتریش با اعلام این خبر گفت: دعوایی که رهبر حزب آزادی علیه انتخابات ۲۲ می مطرح کرد مورد تایید قرار گرفت.

حزب راستگرای اتریش مدعی شد که هزاران رای پیش از زمان مقرر و بدون نظارت مقامات مسئول باز شده و توسط افراد غیرمسئول شمارش شده بودند.

استاندارد در ادامه نوشت: درصورت انتخاب «هوفر» وی به عنوان اولین رئیس راست‌گرای افراطی در این کشور عضو اتحادیه اروپا معرفی خواهد شد.