مجمع علمای اهل تسنن عراق، روز جهانی قدس را فرصتی برای پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی خواند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه نیوز، مجمع علمای اهل تسنن عراق امروز طی پیامی روز جهانی قدس را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: مجامع جهانی باید در برابر زیاده خواهی رژیم صهیونیستی به ویژه در منطقه برخورد کنند.

این مجمع افزود: روز جهانی قدس، زمان مناسبی است که اولویت جهانی را آزادی فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی قرار دهیم.

علمای اهل تسنن عراق همچنین پیروزی‎ نیروهای امنیتی و بسیج مردمی در آزادسازی مناطق اشغالی و اخراج عناصر داعش از این سرزمین را تبریک و تهنیت گفت.