مشاور علمی مفتی مصر از صدور فتواهای شاذ از سوی برخی علما به شدت انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از البوابه نیوز، مجدی عاشور، مشاور علمی مفتی مصر روز گذشته در برنامه شبکه ماهواره ای الناس، به انتقاد از صدور فتواهای بی اساس کرد و گفت: هر شخصی که دیگری را متهم به بدعت کند، خود بدعت گزار است.

وی افزود: افراط گرایان فتواهای شاذ بسیاری دارند و بدون هیچ دلیل و منطقی و فقط برای رسیدن به اهداف پنهانی خود دستور به حرمت و مباح بودن می‎دهند.

مشاوره علمی مفتی مصر همچنین پرداخت زکات عید فطر به صورت نقدی و کالا را جایز عنوان کرد و خاطرنشان کرد: پرداخت زکات عید فطر اگر به صورت نقدی باشد برای فقیران منفعت و سود بیشتری دارد.