شیراز _ نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: استعداد فارس برای حاکمیت فرهنگ قرآنی بسیار بالا است.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله اسدالله ایمانی شامگاه شنبه در جمع خادمان قرآنی فارس تاکید کرد: استعداد استان فارس برای حاکمیت فرهنگ قرآنی و گفتمان قرآنی بسیار بالا است و این آمادگی در فارس وجود دارد.

وی ادامه داد: این استعداد در فارس منحصر به یک نقطه و شهرستان نیست بلکه از گذشته تاکنون شاهد فعالیت های قرآنی مختلف در فارس هستیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: هرنطقه از استان فارس به گونه ای ارادت خود را به قرآن ابراز داشته اند.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هدف اصلی قرآنی شدن فارس است، گفت: قرائت، مفاهیم و…. ایستگاه اول است در حالیکه برای قرآنی شدن استان باید به حرکت خود ادامه داد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: حرکت های اولیه انجام شده اما رسیدن به موفقیت به تلاش و فعالیت بیشتر نیازمند است.

وی در خصوص وقف قرآنی نیز گفت: وقف باید به سمت قرآن هدایت شود که در این مسیر می توان از ظرفیت های موجود سازمان اوقاف استفاده کرد.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: واقفین باید به سمت وقف قرآنی هدایت شوند و امکانات موجود نیز با حفظ مباحث شرعی به سمت قرآن حرکت کند.