کویت برگزاری نماز عید فطر در فضای باز را به دلایل امنیتی ممنوع کرد

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دولتی کویت (کونا)، یعقوب الصانع وزیر دادگستری و اوقاف و امور اسلامی این کشور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این اقدام در راستای حفاظت از نمازگزاران و پس از درخواست وزارت کشور کویت جهت در نظر گرفتن مسائل امنیتی صورت میگیرد.
از سویی دیگر ابراهیم الطراح، از مسئولان عالی رتبه وزارت کشور کویت تصریح کرد: چنین تصمیمی به دلیل نزدیکی این فضاهای روباز به خیابانها و ناامن بودن آنها گرفته شده است.
همچنین کمیته استهلال کویت زیر نظر وزارت اوقاف این کشور دوشنبه شب جهت رویت هلال ماه شوال کار خود را آغاز خواهد کرد.