آیت الله مدرسی گفت: کشورهای حامی تروریسم از مشاهده پیروزی های بسیج مردمی درمانده شده اند و با واکنش های ظالمانه خود تمام عرف های بین الملل را زیر پا گذاشته تا جایی که خواستار منحل شدن بسیج مردمی و کنار رفتن آن از جبهه نبرد با داعش شده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید محمدتقی مدرسی از علمای عراق در بیانیه ای با اشاره به اهمیت و جایگاه مؤثر بسیج مردمی در مبارزه با تروریست ها از مردم عراق خواست بیش از پیش از بسیج مردمی حمایت کنند.

این سخنان آیت الله مدرسی پس از آن صورت گرفت که عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان خواستار منحل شدن بسیج مردمی و کنار رفتن آنها از جبهه نبرد با داعش شده بود.

آیت الله مدرسی در ادامه سخنان خود گفت: مردم عراق باید بیشتر از گذشته از فرزندان قهرمان خود در بسیج مردمی و نیروهای مسلح عراق حمایت کنند؛ چراکه این دلاوران، کسانی هستند که خداوند متعال به آنها توفیق داد بر تروریست های داعش در فلوجه پیروز شوند.

ایشان همچنین خطاب به نیروهای بسیج مردمی و نیروهای امنیتی عراق گفت: کشورهای حامی تروریسم از مشاهده پیروزی های شما درمانده شده اند و با واکنش های ظالمانه خود تمام عرف های بین الملل را زیر پا گذاشته تا جایی که خواستار منحل شدن بسیج مردمی و کنار رفتن آن از جبهه نبرد با داعش شده اند و واکنش طبیعی ما به این سخنان آنها این است که بر حمایت های خود از بسیج مردمی بیفزاییم.

آیت الله مدرسی در بخش دیگر از سخنان خود از سیاسیون عراق نیز خواست در برابر توطئه تجزیه عراق متحد شوند و با حمایت از نیروهای بسیج مردمی بر میزان توانایی های آنها بیفزایند.