منع ازدواج با دختران بوسنیایی و سعودی بودن اغلب تروریست هایی که در خاورمیانه و اروپا به عملیات انتحاری دست می زنند، مقامات بوسنی را بر آن داشته است تا برای ورود سعودی ها به این کشور قوانین سختگیرانه ای وضع کنند.

به گارش پرس شیعه؛ مقامات بوسنی با پیش بینی شرایطی سخت برای سفر اتباع سعودی به این کشور، سعودی ها را از ازدواج با دختران بوسنیایی منع کردند.

داشتن دعوتنامه تجاری یا شخصی، داشتن گذرنامه دیپلماتیک یا ویژه و یا داشتن ویزای شنگن از جمله این شرایط است.

بر اساس این شرایط، اتباع سعودی نمی توانند بیش از ۱۴ روز در بوسنی بمانند و نیز حق ازدواج با بوسنیایی ها و یا بیگانگان مقیم این کشور را ندارند.

به نوشته روزنامه الوطن، منع سعودی ها از تصویربرداری از تاسیسات نظامی یا فرودگاه های بوسنی و اعلام هرگونه تغییر محل سکونت یا اقامت به مراکز ذی ربط نیز از دیگر شرایط ورود اتباع سعودی به بوسنی است.

سعودی بودن اغلب تروریست هایی که در خاورمیانه و اروپا به عملیات انتحاری دست می زنند، مقام های کشورهای مختلف را نگران کرده و آنان را به اتخاذ تدابیری برای پیش گیری از هرگونه خطر احتمالی از سوی اتباع عربستان واداشته است.