«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین حکم دادگاه آل خلیفه مبنی بر سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» را برای اجرایی کردن آن، امضاء کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، حکم سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین توسط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور امضاء شد.

بر اساس این گزارش، با امضاء حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم و تأیید نهایی آن توسط پادشاه بحرین، مقامات آل خلیفه می توانند آن را اجرایی سازند.

گفتنی است، چندی پیش رژیم آل خلیفه در اقدامی در راستای سرکوب مخالفان و منتقدان این رژیم، شیخ عیسی قاسم را سلب تابعیت کردند.

اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین، اعتراضات گسترده داخلی و خارجی را به دنبال داشت.

شیخ عیسی قاسم اعلام کرده است که به دنبال صدور این حکم ظالمانه، از بحرین خارج نخواهد شد.