رئیس جمهور افغانستان که برای سفری دوروزه به عربستان سعودی سفر کرده است در ضیافت افطار پادشاه سعودی شرکت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «اطلس»، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفر خود به عربستان سعودی در ضیافت افطار ملک سلمان پادشاه عربستان شرکت کرد.

به گزارش روزنامه سعودی «عکاظ»، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان با ملک سلمان پادشاه عربستان در مورد مسائل مختلف از جمله وضعیت اتباع افغانستانی مقیم این کشور بحث و گفتگو کرد و در ضیافت افطار پادشاه سعودی شرکت کرد.

گفتنی است که اشرف غنی در سفر دو روزه خود به عربستان سعودی با شماری از شهروندان افغانستانی مقیم این کشور دیدار کرد و برای حل مشکلات آنها قول مساعد داد.

اشرف غنی به منظور حل مشکلات شهروندان افغانستانی مقیم عربستان سعودی، به مسئولین سفارت افغانستان در این کشور دستور داد، که مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داده به وی گزارش دهند.

لازم به ذکر است «اشرف غنی» برای انجام حج عمره به عربستان سعودی سفر کرده است و با شهروندان افغانستانی مقیم این کشور دیدار کرده است.