معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان از همکاری میان ارتش و مقاومت به مثابه گنجی راهبردی که از این کشور در برابر خطر تکفیری ها و رژیم صهیونیستی حفاظت می کند، یاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، شیخ «نبیل قاووق» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد که خطر گروه های تکفیری داعش و جبهه النصره در دامنه های عرسال و رأس بعلبک جدی و واقعی است.

بر اساس این گزارش نبیل قاووق در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: خطر این گروه های تروریستی جدی، واقعی، جامع و دائمی است و هیچ گونه سستی و غفلتی جایز نیست به ویژه که برخی در صدد هستند که خطر گروههای تکفیری را نادیده بگیرند.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه افزود: این در حالی است که این افراد منافع کشور و مردم را نادیده می گیرند و باری بر دوش آنها هستند. آنها اشتباهی بزرگ را در عرصه ملی مرتکب می شوند اما از سوی دیگر حزب الله پس از درک میزان خطر تهدیدهای این گروه های تکفیری، به صورت پیشتازانه وارد این جنگ شد.

معاون شورای اجرایی حزب الله همچنین تصریح کرد: لبنان توانست از طریق همکاری میان ارتش کشور و مقاومت به دستاوردی برسد که ائتلاف بزرگ بین المللی ضد داعش در سورهیی و عراق و هر نقطه دیگری از انجام آن عاجز ماندند.

وی در همین زمینه بیان داشت: این همکاری میان ارتش لبنان و مقاومت ثروت و گنجی راهبردی است که از طریق آن با هر گونه خطری در لبنان از جمله تکفیری ها و یا اسرائیل مقابله خواهد شد و لبنان با آن مصون می شود. ما این همکاری را تکمیل می کنیم و هرگز از مسئولیت های خودمان نیز صرف نظر نخواهیم کرد. همچنین برای محافظت از کشور و مردم هر کاری که لازم باشد، انجام خواهیم داد ولی کسانی که خود را از صحنه درگیری های کشور خارج کرده اند، بدانند که شرافت و ملیتشان آسیب خواهد دید.