احمد ابوالغیظ دبیر کل جدید اتحادیه عرب با حضور در مقر این اتحادیه در قاهره، رسما به جای «نبیل العربی» آغاز به کار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، «احمد ابوالغیظ» به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب رسما آغاز به کار کرد.

بر اساس این گزارش، وی ساعتی قبل وارد مقر اتحادیه عرب در «قاهره» پایتخت مصر شد.

پیش از ابوالغیظ، «نبیل العربی» مسئولیت ریاست اتحادیه عرب را بر عهده داشت.

گفتنی است، «احمد ابوالغیظ» حدود ۵ ماه پیش به عنوان رئیس جدید اتحادیه عرب توسط اعضای این اتحادیه انتخاب شده بود.