گرفتن عکس سلفی، به قیمت جان دو برادر لبنانی تمام شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه النهار چاپ بیروت، دو برادر به نامهای انتونیو اسکندر (۱۵ ساله) و ایلیا اسکندر (۱۳ ساله) پس از آنکه سعی کردند کنار برکه ای عکس سلفی بگیرند به درون برکه افتاده و غرق شدند.
انتونیو و ایلیا عصر شنبه مثل همیشه به کنار برکه کشاورزی که در نزدیکی منزلشان در بعلبک قرار داشت رفتند تا سلفی بگیرند و مثل همیشه پاهایشان را در آب برکه بگذارند. اما تأخیر در بازگشت، باعث نگرانی پدر و مادرشان شد.
به این ترتیب جستجو برای یافتن آنها آغاز شد آنها به محض اینکه متوجه نوسان آب برکه شدند، نیروهای امدادگر را خبر کردند؛ پس از مدتی غواصان شروع به جستجو در برکه کردند؛ تا اینکه اندکی بعد از نیمه شب، جنازه دو کودک را از زیر آب بیرون کشیدند.