گروه تروریستی داعش امروز ( یکشنبه) ۱۵ نفر، ازجمله تعدادی از اعضای خود را در استان کرکوک در شمال عراق سربرید.

به گزارش پرس شیعه؛ هشت نفر از اعدامی ها عضو داعش بودند و اتهام های آنها جاسوسی و فرار از میدان درگیری های غرب استان کرکوک بود.

هفت نفر از اعدامی ها هم شهروندان عادی بودند که در شهر حویجه در ۵۵ کیلومتری جنوب غرب شهر کرکوک – مرکز استان کرکوک – زندگی می کردند و همه اعدامی ها در میدانی در مرکز شهر حویجه سربریده شدند.

اتهام شهروندان عراقی همکاری با نیروهای ارتش بود.

داعش در استان کرکوک به علت شکست های سنگین و پیاپی و انهدام تعداد بسیاری از مواضعش خصوصاً در جنوب غرب این استان دچار ضعف شده است و عواملش روحیه خود را از دست داده اند.

شهر حویجه و مناطق الرشاد، الزاب، الریاض و العباسی در جنوب غرب استان کرکوک از روز دهم ژوئن ۲۰۱۴ تحت تصرف داعش است و تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مردم این مناطق به شهر کرکوک فرار کرده اند.