سخنگوی وزارت خارجه عراق از آمادگی بغداد برای میانجی گری میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به بحران جاری میان دو کشور خبر داد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از اسپوتنیک، احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق از آمادگی بغداد برای میانجی گری میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به بحران جاری میان دو کشور خبر داد.

وی افزود که پایبندی کشورش به سیاست بی طرفی مثبت مفهومش این نیست که موضعی در قبال تحولات منطقه ندارد.

وی افزود: عراق شرکایش را مورد احترام قرار می‌دهد و قواعد مشترک میان خود و آنها برقرار می‌کند و اگر از عراق درخواست شود که در همکاری و هماهنگی نقش آفرینی کند تا اوضاع آرام شود پس عراق همه فرصت‌ها و امکانات موجود را برای اینکه همه همسایگان و دوستان و شرکا نفع ببرند ارائه خواهد کرد. امنیت عراق به امنیت همسایگان است و عکس آن نیز درست است.

سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت: عراق با همه طرف‌ها با هدف ایجاد فرصت‌هایی که امنیت و ثبات را به همراه آورد، رایزنی می‌کند. معنی آن این است که ما در راستای هر فرصتی که به ما اجازه دهد حلقه وصل و هماهنگی باشیم، حرکت می‌گیریم.