وزارت علوم روسیه منع ورود دانشجوی محجبه به یک دانشگاه روسی را محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ بعد از آن که «ام گ او» بزرگترین دانشگاه دولتی روسیه مانع از ورود یک دانشجوی محجبه شد، وزارت علوم در جلوگیری از ورود یکی از بانوان دانشجوی دارای حجاب، سبب واکنش محکومیت دولتی نسبت به این عمل شد.

ایرنا به نقل روزنامه ماسکوفسکی کامسا مولتس اعلام کرد که وزارت آموزش و علوم روسیه این اقدام را غیرقابل قبول خوانده و دستور داده است، مقام های دانشگاه هیچ مانعی برای ورود و تحصیل آزادانه دانشجویان محجبه ایجاد نکنند.

دانشگاه روابط بین الملل مسکو نیز در این باره اعلام کرده است که محدودیتی در این دانشگاه برای نوع پوشش و حجاب وجود ندارد و با مسؤولان واحد نگهبانی که مرتکب خطای منع ورود دانشجوی محجبه شده اند، برخورد خواهد شد.

بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۴۷ میلیون نفری روسیه را مسلمانان تشکیل می دهند که بیشتر در جمهوری های مسلمان نشین منطقه قفقاز و ولگا و همچنین مناطق مرکزی این کشور از جمله شهرهای مسکو و سن پترزبورگ ساکن هستند.