علمای ارشد شیعه بحرین در پیامی نسبت به پیامدهای اجرای سلب تابعیت رهبر شیعیان این کشور هشدار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اللؤلؤه، علمای ارشد شیعه بحرین با صدور پیامی ضمن مخالفت قاطع با هرگونه خشونت و تروریسم، بر لزوم لغو سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور تأکید کردند.

در این پیام آمده است: بر اساس ندای عشق، دین، ارزش، امنیت، وحدت، امید، آرزو و حال و آینده وطن و همچنین ندای مخالف خشونت و تندروی و ترویسم و هرگونه طایفه گرایی و کینه توزی و انتقام جویی، خواستار لغو تصمیم های گرفته شده علیه آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم هستیم.

علمای ارشد بحرین افزودند: سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اقدامی بسیار خطرناک و دارای پیامدهای سهگمین و بحران آفرینی بوده که انتظار نمی رفت در شرایط پیچیده امنیتی و سیاسی و اقتصادی کنونی منطقه انجام گیرد.

آنان تأکید کردند که دولت باید گفت وگو و تفاهم را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده تا کشور به سوی پرتگاه سوق داده نشود و سلامت و امنیت و وحدت و مصالح بزرگ آن تأمین یابد.

آیات سید عبدالله الغریفی، شیخ عبدالحسین الستری و شیخ محمد صالح الربیعی این پیام را صادر کرده اند.

مترجم: محمدرضا جاسم زاده