مسجد شهر نیس فرانسه پس از ۱۵ سال کشمکش با شهرداری، نخستین بار درهایش را به روی نمازگزاران گشود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تقریب،”فیلیپ پرادال” شهردار جدید شهر نیس واقع در جنوب فرانسه، دیروز پس از ۱۵ سال کشمکش موسسه “نیکوآ النور” با شهرداری بر سر افتتاح مسجد این شهر، سرانجام با بازگشایی آن موافقت کرد.

شهردار پیشین نیس با ساخت مسجد مخالفت کرده و در آوریل برای جلوگیری از گشایش مسجد در این شهر جنوبی فرانسه حامیان آن را تحت پیگرد قانونی قرار داده بود.

این مسجد گنجایش ۸۸۰ نمازگزار را دارد و ساخت آن، سال ۲۰۰۳ در ساختمانی در یک منطقه اداری آغاز شده بود، اما تاکنون اجازه افتتاح آن را شهرداری نداده بود.