اداره آمار اتحادیه اروپا از افزایش فقر در قاره سبز خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، اداره آمار اتحادیه اروپا با ارائه گزارشی اعلام کرد که اتحادیه نتوانسته بر اساس برنامه زمانبدی جلو رفته و سبب کاهش فقر شود.

آمار نشان می داد که در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۱۱۸ میلیون فقیر در اروپا وجود داشت و قرار بود براساس برنامه ریزی های کارشناسانه این رقم به زیر ۱۰۰ میلیون نفر برسد. این در حالی است که بررسی های جدید حاکی از وجود ۱۲۲ میلیون فقیر در سطح اروپا است.

کشورهایی که در راس لیست فقر قرار دارند یونان و اسپانیا هستند که بحران های مالی حاکم در این کشورها سبب آن شده است. در این گزارش همچنین اشاره شده احتمال فقر در انگلیس به خصوص پس از تصمیم خروج از اتحادیه اروپا شدت پیدا کرده است.

در اتحادیه اروپا کسی به عنوان فقیر محسوب می شود که با کمتر از ۶۰ درصد حقوق میانگین آن کشور بخواهد زندگی کند.