آئین تکریم و معارفه ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور صبح امروز با حضور جانشین رئیس سازمان بسیج کشور برگزار شد.

به گزارش شیعه پرس، آئین تکریم و معارفه ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور صبح امروز با حضور سردار سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج کشور و سردار عبدالهی معاونت بهداشت و درمان کل سپاه برگزار شد.

در این مراسم ابراهیم متولیان به ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور منصوب و از زحمات رئیس زاده تقدیر شد.

سردار سپهر در این مراسم گفت: تعامل و هم افزایی هر چه بیشتر با اقشار دیگر، ارائه خدمات رسانی و محرومیت زدایی در مناطق محروم از جمله مواردی است که بسیج جامعه پزشکی باید بیش از پیش به آن بپردازد.

حتما بخوانید.....  توطئه جدید آمریکا علیه کشور با حضور مردم در صحنه خنثی می شود