پس از آزادسازی شهر فلوجه از دست داعش، نیروهای عراقی بازرسی همه خانه‌ها، ساختمانها و محله‌ها را برای خنثی کردن بمب‌های کار گذاشته شده به دست عناصر این گروه تروریستی، آغاز کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ در جریان بازرسی‌ها مشخص شد که داعش برخی خانه ها و مدارس فلوجه را به کارگاه هایی برای بمب سازی تبدیل کرده بود.
نیروهای عراقی فقط در یکی از خانه های فلوجه ۵ تن ماده نیترات آمونیوم یافتند.