دولت انگلیس، در اقدامی بی سابقه، فراخوان صادر شده از سوی دادگاه این کشور برای بازجویی از “تزیپی لیونی” در خصوص ارتکاب جنایت جنگی در تجاوز سال ۲۰۰۸ به غزه را لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ تزیپی لیونی، وزیر خارجۀ سابق رژیم صهیونیستی، در اواخر هفتۀ گذشته، برای حضور در اداره پلیس انگلیس فراخوانده شد تا درباره نقشی که در جنایت جنگی ارتکاب شده در عملیات “سرب گداخته” علیه فلسطینی های غزه داشت، از او بازجویی شود.

این موضوع به صورت پنهانی و از طریق کانال ها و گروه های فشار صهیونیستی در انگلیس، به نفع لیونی حل و فصل شد، اما لیونی در کنفرانس مطبوعاتی روزنامه هاآرتس در لندن، ناچار به اشاره به این موضوع شد.

لیونی تهدید به دادگاهی کردن سران ارتش رژیم صهیونیستی و مقامات تصمیم گیرنده این رژیم به محض ورودشان به لندن را، موضوعی “مسخره” دانست که عقل، آن را نمی پذیرد!

وی در ادامه ادعا کرد: “این موضوع شخصی نیست، در واقع نوعی سوء استفاده از نهاد قضایی انگلیس وجود دارد و ما نمی توانیم اجازه بدهیم چنین مساله ای اتفاق بیفتد.”

این نخستین بار نیست که تزیپی لیونی، در معرض بازداشت قرار می گیرد، چند سال پیش نیز پس از صدور دستور بازداشت از سوی دادگاهی در انگلیس، مقامات انگلیسی، او را از لندن فراری دادند.

سازمان های حقوق بشر فلسطینی و جهانی، به اتهام ارتکاب جنایت های جنگی، علیه سران سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی پرونده های بین المللی تشکیل داده اند.

رژیم صهیونیستی تاکنون بارها از دولت انگلیس درخواست کرده است قوانین این کشور را از نظر داشتن اختیارات قضایی بین المللی تغییر دهد تا این مشکل سران جنایتکار صهیونیست، حل شود. بر اساس قوانین انگلیس، دادگاه های این کشور می توانند متهمانی را که جنایت جنگی مرتکب شده اند تحت پیگرد قضایی قرار دهند. انگلیس، پیش از این، بخشی از این قوانین را تغییر داد، اما به نظر می رسد که این تغییرات برای تحت پیگرد قرار نگرفتن سران جنایتکار صهیونیست، کفایت نمی کند.