اداره امنیت فدرال روسیه در شرق این کشور علیه یک جوان تاجیک‌تبار، به اتهام تلاش برای تشکیل گروه تروریستی در مناطق شرق روسیه دادخواست جنایی تنظیم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این جوان ۲۱ ساله که تابعیت روسیه را داراست، همراه داعش در سوریه جنگیده و سپس قصد جذب عناصر افراطی در شهرهای خودمختار شرق روسیه را داشته است.

هدف وی از تشکیل این گروه، ارتکاب اقدامات تروریستی و انفجار و حملۀ مسلحانه علیه عناصر امنیتی و شهروندان روس بوده است.

گروه تروریستی داعش در سال های اخیر توانسته شمار زیادی از اتباع کشورهای آسیای میانه و روسیه به ویژه چچنی ها را جذب خود کند.