استاد حوزه علمیه قم با بیان این که هر شخصی که قصد دارد در دنیا قوی و عزیز باشد تنها راه دستیابی به آن ارتباط با خداست، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان و اخلاص بود.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مهدی هادوی تهرانی استاد درس خارج حوزه علمیه قم امروز در جلسه تفسیر قرآن کریم که در مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان و اخلاص به پیروزی رسید.

وی افزود: برای هر امتی عبادتی قرار داده شده است که با آن عبادت به قرب الهی می رسند و خداوند به تناسب مردم شکل کامل تری از عبادت را برای آنها در نظر گرفته است چرا که دینی که کامل شد عبادت آن هم کامل می شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: ادله عقلی برای اثبات احکام دین هم از سوی خداوند متعال است؛ هر چیزی که غیر خدا است باطل است؛ خداوند متعال حق مطلق است و افرادی در جامعه هستند که در برابر حق مطلق مجادله می کنند ولی امور باطل را به زودی و بدون علم قبول می کنند.

آیت الله هادوی تهرانی خاطرنشان کرد: خداوند کسانی را که در برابر حق و معروف ایستادگی می کنند و قلب آنها سنگ می شود و حق را قبول نمی کنند، خداوند متعال به آنها وعده آتش داده است که هیزم آن خود کافران هستند.

وی ادامه داد: خداوند متعال دارای قدرت و عزت است و هر شخصی که قصد دارد در دنیا قوی و عزیز باشد تنها راه دستیابی به آن ارتباط با خداست و هر چه که ارتباط قوی داشته باشد قدرت او هم افزایش می یابد.

آیت الله هادوی تهرانی ابراز داشت: در صدر اسلام قدرت خداوند متعال بود که اسلام و پیامبر را پیروز کرد و امروز هم انقلاب اسلامی ایران هم که توسط امام راحل بدون لشکر و قدرت در برابر لشکر شاه پهلوی و فقط با داشتن ایمان و اخلاص به پیروزی رسید، به قدرت خداوند متعال بود.

وی در پایان گفت: بزرگ ترین ظلم که بشر انجام می دهد ندانستن قدر و منزلت خداوند متعال است البته ظلم به خود انسان است چرا که خداوند به بندگی و قدر دانستن بندگان نیازی ندارد بلکه این انسان است که نیازمند بندگی خداوند متعال است.