عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این که منافقان زبان و عمل شان با هم متفاوت است، گفت: کسانی که با ظاهری اسلامی می آیند ولی در باطن با رانت و رشوه کار خود را پیش می برند و باعث فساد در جامعه می شوند منافق هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ظهر امروز در جلسه تفسیر قرآن که در مسجد سلماسی قم برگزار شد، با بیان این که خداوند در آیات ابتدایی سوره بقره به سه دسته افرادی که در جامعه وجود دارند اشاره کرده است، اظهار داشت: در هر جامعه ای عده ای مؤمن و عده ای هم کافر هستند ولی برخی افراد هستند که در ظاهر اظهار ایمان می کنند ولی در باطن اعتقادی ندارند و از منافقان هستند.

وی افزود: هر کس به ریاست می رسد عده ای هستند که واقعا دوست و خیر خواه او هستند ولی عده ای هم به خاطر منافع خود در ظاهر اظهار محبت می کنند ولی در باطن با دشمنان او همکاری می کنند و برای دشمنان جاسوسی می کنند؛ باید توجه داشت که نباید به افراد متملق اعتماد کرد.

استاد خارج حوزه علمیه قم در ادامه به تبیین نشانه های تقوا پرداخت و گفت: برخی واقعا حزب اللهی و متقی هستند و عمل شان مؤید گفته ها و ظاهر شان هست،‌ برخی نیز خود را به لباس حزب اللهی در می آورند برای این که کلاه سر مردم بگذراند.

آیت الله فقیهی با اشاره به برخی مفاسدی که در جامعه بوجود می آید، خاطرنشان کرد: برخی از کسانی که حقوق های نجومی و وام های چند صد میلیونی می گیرند با ظاهری اسلامی جلو می آیند ولی در باطن با رانت و رشوه کار خود را پیش می برند و باعث فساد در جامعه می شوند؛ این افراد از منافقان هستند که قلب و زبان شان یکی نیست.

وی با اشاره به این آیه قرآن که برخی می گویند ما به خدا و روز قیامت ایمان داریم ولی در باطن کافر هستند، اظهار داشت: معارف چه خوب و چه بد از سه طریق گوش، چشم و تفکر بر انسان اثر می گذارند و کسی که به چیزی اعتقاد دارد ولی برخلاف آن عمل می کند منافق است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که دشمنان حضرت علی(ع) همان کسانی بودند که در روز غدیر از همه بیشتر ابراز ارادت و تبریک می کردند، خاطرنشان کرد: در هر حکومتی همین طور است و کسانی که خیلی ابراز ارادت و علاقه می کنند و سعی بر نزدیک شدن به ریاست را دارند ممکن است منافق باشند همان طور که در ماجرای انفجار حزب جمهوری اسلامی این را مشاهده کردیم.